ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Dit zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Boumy Amsterdam B.V. (“Boumy” en deze algemene verkoopvoorwaarden: de “Voorwaarden”). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die je, via de webstore (www.boumy.com) of anderszins buiten een fysieke winkelruimte, bij Boumy plaatst. Door een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op de tussen jou en Boumy gesloten overeenkomst.

In deze Voorwaarden worden de rechten en verplichtingen van partijen uiteengezet die van toepassing zijn op jouw bestelling van producten via de webstore van Boumy. Het is daarom van belang dat je de tijd neemt om deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Boumy raadt je aan deze Voorwaarden op te slaan op jouw computer en/of uit te printen en te bewaren, zodat je deze later kunt raadplegen.

1. Gegevens Boumy

1.1.  Boumy is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en gevestigd in Nederland. De volledige contactgegevens van Boumy vind je hieronder: 

Boumy B.V.
Dynamostraat 72 
1014 BZ Amsterdam, Nederland 

Post Adres
Crayenesterlaan 42 
2012TK Haarlem, Nederland 

Telefoon: +31 202 101 301 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur). 
E-mail: info@boumy.com

Kamer van Koophandel nummer: 67483232
Btw-identificatienummer: NL857019971B01

 

2. Jouw gegevens

2.1.  Om een goede en tijdige uitvoering van de overeenkomst door Boumy mogelijk te maken is het van belang dat je jouw gegevens, zoals je naam, je e-mailadres en het verzendadres, correct en volledig doorgeeft conform de instructies. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de door jou opgegeven gegevens. De volledige contactgegevens van Boumy vind je onder artikel 1 van deze Voorwaarden.

2.2.  Door jou verstrekte gegevens worden door Boumy alleen gebruikt op de wijze als aangegeven in het privacy statement, dat je kunt raadplegen op haar website.

 

3. Het aanbod en de overeenkomst

3.1.  Wanneer je een artikel koopt via de webstore van Boumy ga je een overeenkomst aan met Boumy. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Boumy een bevestiging naar het door jou opgegeven e-mailadres heeft verzonden.

3.2.  Een overeenkomst voortvloeiend uit een aanbieding die een kennelijke vergissing en/of fout bevat, zoals een ongewoon lage prijs, bindt Boumy niet. Neem contact op met Boumy wanneer je twijfelt aan de geldigheid van een aanbieding.

 

4. Prijs en betaling

4.1.  De in de webstore op het moment van bestellen weergegeven prijs is een totaalprijs inclusief alle belastingen en, indien van toepassing, verzendkosten.

4.2.  Je kunt jouw bestelling betalen op de in de webstore van Boumy aangegeven wijzen.

4.3 Indien de betaling geschiedt via creditcard zal de creditcard maatschappij het bedrag direct afschrijven van je credit card rekening.

4.4 Gift cards kunnen niet worden geretourneerd in ruil voor contant geld.

4.5 Gift cards kunnen alleen gebruikt worden in de Boumy webstore.

4.6 Gift cards kunnen niet worden opgewaardeerd.

 

5. Afhandeling bestelling en levering

5.1.  Boumy spant zich in om jouw bestelling zo goed en snel mogelijk te verwerken en te leveren.

5.2.  Bestellingen worden geleverd op het door jou opgegeven verzendadres en middels de door jou gekozen bezorgingswijze.

5.3.  Wanneer je een bestelling laat bezorgen buiten de Europese Unie is het mogelijk dat het land in kwestie bijkomende heffingen, zoals importbelasting, in rekening brengt. Boumy heeft geen invloed of controle over dergelijke heffingen en kan je hier daarom niet over informeren. Je dient zelf te checken of de door jou bestelde artikelen kunnen worden geëxporteerd naar- en geïmporteerd in het betreffende land en wat de kosten daarvan zijn voordat je een dergelijke bestelling plaatst.

5.4.  Eigendom van door jou bestelde producten gaat op je over op het moment van ontvangst van volledige betaling door Boumy.

5.5.  Boumy besteedt zorg aan het juist en compleet verzenden van producten. Mocht je onverhoopt incomplete of beschadigde producten ontvangen, neem dan contact op met Boumy.

 

6. Kwaliteit

6.1.  Boumy spant zich in om producten zo nauwkeurig en compleet mogelijk weer te geven op haar website. De aard van de aangeboden producten brengt echter met zich mee dat er sprake kan zijn van verschillen (zoals kleurverschillen) tussen de weergave van producten op de website en het product zoals bij jou bezorgd.

6.2.  Uiteraard voldoen de producten uit het assortiment van Boumy aan de kwaliteit die je daarvan mag verwachten. Je wordt er echter nadrukkelijk op gewezen dat deze producten vooral zijn ontworpen vanuit het oogpunt van esthetiek en niet met het oog op optimale levensduur, praktisch nut of gebruiksgemak.

6.3.  De in de webstore aangeboden producten, zoals kledingstukken en accessoires, zijn van nature aan (gebruiks-) slijtage onderhevig. De levensduur van een product is mede afhankelijk van het materiaal waaruit het product bestaat, de intensiteit van het gebruik en de mate van verzorging. De producten van Boumy zijn samengesteld uit de in de webstore opgegeven materialen. Voor een optimale levensduur en behoud van kwaliteit is het van belang dat je eventuele wasvoorschriften in acht neemt.

 

7. Herroepingsrecht

7.1.  Je hebt het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 30 dagen nadat je alle producten uit je bestelling hebt ontvangen. Dit betreft de zogenoemde bedenktermijn. Je kunt gebruik maken van jouw recht om de overeenkomst te ontbinden door het retourformulier ingevuld aan ons te retourneren, maar dit is niet verplicht. Je kunt ons ook op iedere andere wijze door een ondubbelzinnige verklaring laten weten dat je de overeenkomst wenst te ontbinden (zoals per e-mail of per post). Meer informatie over de wijze van retourneren is te vinden op onze website.

7.2.  Wanneer je ervoor kiest om de overeenkomst ten aanzien van een product te ontbinden, dan heb je de plicht om dit product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat je alle producten uit je bestelling hebt ontvangen, te retourneren naar het adres van Boumy zoals vermeld in artikel 1.1. De directe kosten van retourverzending van het product aan Boumy komen voor jouw eigen rekening.

7.3.  Ingeval van ontbinding zoals bedoeld in artikel 7.1 restitueert Boumy het voor het betreffende product betaalde bedrag (exclusief eventueel betaalde verzendkosten) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na ontvangst van het bericht dat je de overeenkomst wilt ontbinden, maar niet eerder dan nadat Boumy het betreffende product retour heeft ontvangen of je kunt aantonen dat het product daadwerkelijk retour is gezonden. Wanneer je bij het plaatsen van je bestelling voor een andere verzendmethode dan de goedkoopste door Boumy gehanteerde standaardlevering hebt gekozen, dan zal Boumy de eventuele meerkosten daarvan bij ontbinding niet aan je terugbetalen.

7.4.  Het recht van ontbinding zoals opgenomen in artikel 7.1 is bedoeld om vast te stellen of het product past en of je het product daadwerkelijk wilt hebben. Het is je toegestaan om een product te gebruiken voor zover noodzakelijk om te verifiëren of je het product wilt hebben, net zoals je in een winkelruimte zou doen. Verdergaand gebruik van het product – zoals het dragen van het product in de openbare ruimte of ander daadwerkelijk gebruik – is van invloed op jouw ontbindingsrecht als nader bepaald in artikel 7.5.

7.5.  Wanneer een product door jouw toedoen is beschadigd, is gewassen, de labels zijn verwijderd, een product incompleet is of een product andere gebruikssporen bevat waaruit blijkt dat je het product verdergaand hebt gebruikt dan als toegestaan onder artikel 7.4, dan ben je jegens Boumy aansprakelijk voor de door jou veroorzaakte waardevermindering van het product. Boumy zal deze waardevermindering aftrekken van het aan jou te restitueren bedrag.

7.6.  Het recht van ontbinding zoals bedoeld in artikel 7.1 geldt niet voor producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

 

8. Wijzigingen in deze Voorwaarden

8.1.  Indien Boumy besluit deze Voorwaarden te wijzigen, zal zij de gewijzigde Voorwaarden op haar website plaatsen. Je wordt geadviseerd om regelmatig te controleren of de Voorwaarden zijn gewijzigd. Eventuele wijzigingen zijn niet van toepassing op orders die je voor de datum van wijziging hebt geplaatst. Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op mei 22, 2018.

 

9. Geschillen

9.1.  Boumy streeft er naar een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren ten aanzien van haar producten en diensten. Mocht je onverhoopt toch klachten hebben, dan kun je deze telefonisch, per post, e-mail of op een andere manier richten aan: 

Boumy B.V.
Dynamostraat 72 
1014 BZ Amsterdam, Nederland 

Telefoon: +31 202 101 301 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur). 
E-mail: info@boumy.com

9.2.  Indien je de klachtenprocedure hebt doorlopen, maar je wilt je klacht daarna nog aan een andere instantie voorleggen, dan kan dit bij de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

10. Toepasselijk recht

10.1.   Op deze Voorwaarden en de tussen jou en Boumy gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Deze rechtskeuze laat onverlet eventuele verdergaande bescherming die je geniet op basis van de dwingende bepalingen van het recht dat van toepassing zou zijn zonder deze bepaling.

NEWSLETTER